Over ons

In de zomer van 2015 zijn wij, Alex en Titia, verhuisd vanuit het dorp Grootegast naar de ‘polder’ van Grootegast. Altijd al gedroomd van een plekje buitenaf met mogelijkheden voor kleinschalig recreëren, toen ineens binnen handbereik. We hadden het in ons hoofd al klaar, maar de mogelijkheden en uitvoering lieten even op zich wachten. Inmiddels een aantal jaren verder, geklust en gehobbyd in en om het huis, twee dochters rijker, landschappelijke inpassing en vergunning op zak, terrein volledig op de kop gehad, voorzieningen gecreëerd en dan nu toch (sinds 1 juli 2020) onze kleinschalige camperplaats, De Kleine Molenpolder.

Onze naam De Kleine Molenpolder verwijst naar het waterschap de Kleine Molenpolder van Havinga.

De Kleine Molenpolder van Havinga fuseerde samen met waterschappen De Tenten en een naamloos poldertje ten zuiden van de Haaimatsloot tot de Zuidpolder, eveneens een voormalig waterschap in de provincie Groningen.

Het waterschap was gelegen ten zuiden van Grootegast (de N980), tussen de Harkereed en het Langs- of Wolddiep. De zuidgrens was de Leidijk en de Hooiweg in Lucaswolde. De gast van Grootegast viel niet onder het waterschap. Het stoomgemaal stond in de Grootegastemertocht. De belangrijkste hoofdwatergang was de oost-west gelegen Haaimatsloot en de Grootegastemertocht.

Deze Zuidpolder ging samen met de Polmapolder in 1958 op in het waterschap Westerdeel-Langewold. Het gemaal stond en staat bij de T-splitsing van de wegen De Tenten en Zandbalk en sloeg uit op de Grootegastemertocht. Het gebied wordt sinds 2000 grotendeels beheerd door het Wetterskip Fryslân. Een klein, zuidelijk deel valt onder Noorderzijlvest.

Bron: Wikipedia